Minulá volební období

POZVÁNKA – na 14. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 14. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 11. října 2007 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 13. zasedání AS FF UK

 3. Jmenování proděkana FFUK

  1. Návrh děkana FFUK

  2. Program kandidáta na funkci proděkana prof.Jakubce

  3. Životopis a bibliografie prof.Jakubce

 4. Jmenování nových členů Vědecké rady FFUK

  1. Návrh děkana FFUK

  2. Životopis a bibliografie prof.Jakubce

  3. Životopis a bibliografie prof.Boka

 5. Jmenování předsedy studijní komise FFUK

 6. Jmenování předsedy a členů Disciplinární komise FFUK

 7. Informace o účasti členů ASFFUK na zasedáních AS od počátku volebního období

  (Podrobná statistika účasti)

 8. Podnět kol. Bachtíka k hodnocení výuky na FFUK studenty

 9. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda