Minulá volební období

POZVÁNKA – na 13. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 13. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 13. září 2007 v 13,30 hodin

v místnosti č. 300 / 3. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 12. zasedání AS FF UK

 3. Projednání žádostí o rozšíření a prodloužení akreditací studijních programů a oborů

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Přehled předložených žádostí o akreditaci

  3. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor Fonetika (prezenční dvouoborové studium)

  4. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor Finská studia (prezenční dvouoborové studium)

  5. ádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor Novořečtina (prezenční studium v kombinaci)

  6. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie o studijní obor Fonetika (prezenční dvouoborové studium)

  7. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie o studijní obor Fonetika (prezenční jednooborové tříleté studium)

  8. ádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Romistika (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu Filologie

  9. Źádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Politologie (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu Politologie

  10. Źádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Čeština pro cizince (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu Filologie

  11. Źádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Politické teorie a současné dějiny (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu Politologie

 4. Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze

  1. Oznámení PAS UK o vyhlášení voleb do AS UK

  2. Informace PAS UK k průběhu voleb

  3. Návrh usnesení ASFFUK o vyhlášení voleb do ASUK na FFUK

 5. Volba předsedy hospodářské komise FF UK

 6. Volba člena knihovní komise FF UK

 7. Volba dílčí volební komise FFUK pro volby do AS UK

 8. Projednání podmínek přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2008/2009 (bakalářské a magisterské studium)

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Podmínky přijímacího řízení

 9. Projednání návrhu výše doktorandských stipendií na FF UK pro období říjen – prosinec 2007

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Text návrhu

 10. Různé

Jan Kalivoda