Minulá volební období

Zápis z 2. jednání PAS FF UK dne 4.5.2006

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Čmejrková, Kubiš, Lyčka, Ondračka, Zemánek

 1. PAS diskutovalo otázku zápisu z 1. zasedání AS a otázky spojené s připomínkovým řízením k tomuto zápisu. Stanovilo harmonogram pro přípravu příštího zápisu a schválilo návrh zápisu z 1. zasedání, který bude předložen plénu AS.

 2. PAS delegovalo své zástupce na vypsaná výběrová řízení.

 3. PAS připravilo program příštího zasedání AS v této podobě:

  1. Schválení programu

  2. Schválení zápisu z 1. zasedání AS FF UK

  3. Projednání návrhů na rozšíření, prodloužení akreditací a prodloužení akreditací na dostudování

 4. Návrh na výši doktorských stipendií pro období březen – září 2006

 5. Různé

 1. PAS rozhodlo, že příští schůzi povede dr. Lyčka.

 2. PAS projednalo upozornění kol. Eichlera na to, že na Studentské radě jsou k dispozici materiály AS. Konstatovalo, že všechny dokumenty AS jsou řádně uloženy na sekretariátu AS a že proto není nutno se materiály uloženými na SR zabývat.

Zapsal: Zemánek

Schválil:Ondračka