Minulá volební období

POZVÁNKA – na 4. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 4. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 8. června 2006 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

  1. Schválení programu
  2. Schválení zápisu z 2. zasedání AS FF UK
  3. Schválení zápisu z 3. zasedání AS FF UK
  4. Zpráva o činnosti AS FF UK za jeho funkční období
  5. Různé

Poznámka 1:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou k dispozici na uzavřených stránkách AS FF UK nebo na sekretariátu AS FF UK v tištěné formě. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Zemánek
předseda AS FF UK