Minulá volební období

POZVÁNKA – na 3. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 3. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 11. května 2006 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

  1. Schválení programu
  2. Schválení zápisu z 1. zasedání AS FF UK
  3. Projednání návrhů na rozšíření, prodloužení akreditací a prodloužení akreditací na dostudování: bakalářský SP historické vědy o SO etnologie (prez. a komb., jednooborové); magisterský navazující SP etnologie o SO etnologie (prez. a komb., jednooborové); bakalářský SP historické vědy o SO historické vědy (prez. a komb., jednooborové); bakalářský SP historické vědy o SO veřejná správa a spisová služba (prez. a komb., jednooborové); bakalářský a magisterský navazující SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO divadelní věda – rozšíření podle §81 VŠZ na Filozofický ústav AV ČR (Kabinet pro klasická studia) (prez. jednooborové); magisterský navazující SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO dějiny umění (prez. jednooborové); bakalářský SP historické vědy, SO archeologie pravěku a středověku (původní název: pravěká a raně středověká archeologie) (prez. jednooborové); magisterský navazující SP historické vědy, SO archeologie pravěku a středověku (původní název: pravěká a raně středověká archeologie) (prez. jednooborové); bakalářský SP historické vědy, SO archivnictví a pomocné vědy historické (prez. a komb., jednooborové); magisterský navazující SP historické vědy, SO archivnictví a pomocné vědy historické (prez. a komb., jednooborové); bakalářský SP historické vědy, SO historie (prez. a komb., jednooborové); magisterský navazující SP historické vědy, SO historie (prez. a komb., jednooborové a v kombinaci; magisterský navazující SP historické vědy, SO klasická archeologie (prez. jednooborové); magisterský SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika (prez. jednooborové a dvouoborové); magisterský SP čeština v komunikaci neslyšících, SO čeština v komunikaci neslyšících (prez. dvouoborové); magisterský SP historické vědy, SO dějiny a kultura islámských zemí (prez. dvouoborové); magisterský SP historické vědy, SO etnologie (prez. a komb., jednooborové a dvouoborové); magisterský SP historické vědy, SO klasická archeologie (prez. jednooborové a dvouoborové); magisterský SP logika, SO logika (prez. jednooborové a dvouoborové); magisterský SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO estetika (prez. jednooborové a dvouoborové)
  4. Návrh na výši doktorských stipendií pro období březen-září 2006

    Vlastní návrh
  5. Různé

Poznámka 1:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou k dispozici na uzavřených stránkách AS FF UK nebo na sekretariátu AS FF UK v tištěné formě. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Zemánek
předseda AS FF UK