Minulá volební období

POZVÁNKA – na 2. (mimořádné) jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 2. (mimořádné) jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 27. dubna 2006 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /2. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

  1. Schválení programu
  2. Vyhlášení voleb do AS FF UK
  3. Ustavení volební komise
  4. Různé

Důvodem svolání tohoto mimořádného zasedání je očekávané schválení změn vnitřních předpisů na příštím zasedání AS UK. Z těchto změn vyplývá nutnost vyhlášení voleb právě v termínu mimořádné schůze AS FF UK.

Poznámka 1:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou k dispozici na uzavřených stránkách AS FF UK nebo na sekretariátu AS FF UK v tištěné formě. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo. V případě potíží s přihlášením na uzavřené stránky kontaktujte sekretariát AS FF UK (milena.nicova @ ff.cuni.cz).

Petr Zemánek