Minulá volební období

Zápis z jednání PAS FF UK 2.6.2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Zemánek, Herman, Hon, Volná
Omluven: Kalivoda
Hosté: Dohalská, Jareš, Koeppel1. PAS připravilo program na 14. jednání AS FF UK. Prodiskutovalo otázku hlasování a přípravu hlasovacích lístků ke schválení pracovní skupiny u bodu 6 (Otázky restrukturalizace FF UK – usnesení 153/13).
2. PAS prodiskutovalo a přijalo připomínky k zápisu z minulého senátu.
3. Kol. Zemánek seznámil PAS s průběhem posledního Kolegia děkana a oznámil, že AS FF UK by měl v nejbližší době obdržet od vedení fakulty návrhy k řešení problémů vyplývající ze zjištění evaluační komise a ze systemizačních pohovorů, které uskutečnilo vedení fakulty.
4. PAS projednalo informaci o studiu senátora Šlerky, ověřilo na studijním oddělení, že kol. Šlerka je v počítačové evidenci dosud veden jako student, a pověřilo kol. Volnou obrátit se na kol. Šlerku s žádostí o oficiální informaci o aktuálním stavu jeho studia.
5. Členové PAS věnovali část jednání diskusi se svými zástupci z AS UK. S kol. Dohalskou projednali záležitosti Stipendijního řádu. Kol. Jareš a Koeppel informovali PAS o kandidátech na rektora. Prodiskutovala se možnost, aby zástupci AS UK informovali o dění v AS UK fakultní senát v bodu Různé. Kol. Jareš doporučil, aby vznikl také informační kanál o dění v Radě vysokých škol. Doc. Zemánek navrhl možnost, že by na uzavřených stránkách AS FF UK byly tyto informace zveřejňovány s tím, že problematika RVŠ by mohla být zařazena např. na zářijové jednání AS FF UK. Kol. Koeppel tlumočil dojmy z AS UK, kde vnímají jako neuspokojivou skutečnost, že na FF UK stále neexistuje prospěchové stipendium.Zapsala: Volná
Kontroloval: Zemánek