Minulá volební období

Zápis z jednání PAS FF UK 15. 9. 2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Zemánek, Kalivoda, Volná, Hon
Omluven: Herman1. PAS prošlo připomínky, které obdrželo k zápisu z červnového senátu, a všechny je přijalo.2. PAS upravilo zápis z květnového jednání AS FF UK dle připomínek vznesených na červnovém jednání AS FF UK.3. PAS nad termíny chystaných konkurzních řízení projednalo účast zástupců AS na těchto řízeních.4. PAS sestavilo návrh programu na příští jednání AS FF UK. Rozhodlo, že volby do AS FF UK vyhlásí až na říjnovém jednání, stejně tak až na říjnovém jednání předloží senátu Studijní a zkušební řád (důvod: SZŘ nebyl dosud projednán Legislativní komisí). K podnětu kol. Valvody se PAS dohodlo, že kol. Zemánek požádá o vyjádření tajemníka FF UK. Dlouhá diskuse proběhla k zařazení či nezařazení podnětu kol. Exnera a kol. Putny, PAS nakonec hlasováním rozhodlo bod zařadit již nyní i přes avizovanou nepřítomnost pana děkana na jednání AS FF UK.Zapsala: Volná
Kontroloval: Zemánek