Minulá volební období

Zápis z 22. zasedání PAS konaného dne 2.3.2006

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Hon, Zemánek
Omluveni: Herman, Kalivoda1. Příprava materiálů na příští zasedáníPAS prodiskutovalo předložené materiály, jmenovitě důvodovou zprávu o rozhodnutí neopakovat volby pro období 2006-2008, zprávu o činnosti AS FF UK za minulé období a zápis z minulého jednání.2. Schválení programu příštího zasedání ASPAS na základě došlých podnětů sestavilo program příštího zasedání:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z 21. jednání AS FF UK
3. Důvodová zpráva AS FF UK k rozhodnutí neopakovat volby pro období 2006-2008
4. Zpráva o činnosti AS FF UK za období březen 2005 – únor 2006
5. Schválení návrhu personálního složení Vědecké rady FF UK (dodatek)
6. Vyjádření AS FF UK k návrhu na proděkany (dodatek)
7. Výroční zpráva FF UK za rok 2005
8. Různé3. Abdikace kolegy ŠlerkyPAS diskutovalo otázku formy abdikace kolegy Šlerky na jeho senátorský mandát, nakonec se rozhodlo oslovit dalšího náhradníka ve studentské kurii, pana Mgr. Marka Příhodu, k přijetí mandátu na zbytek volebního období.Zapsal: Zemánek
Kontroloval: Hon