Minulá volební období

Zápis z 19. zasedání PAS konaného dne 2.1.2006

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Herman, Hon, Kalivoda, Zemánek

Na základě stížnosti doc. Putny k průběhu voleb do AS FF UK připravilo PAS následující program pro mimořádné zasedání AS UK, které se má konat dne 3. 1. 2006:

1. Schválení programu
2. Stížnost doc. Putny k průběhu voleb do AS FF UK

Jako podklady pro toto zasedání bude sloužit text stížnost zaslaný doc. Putnou a reakce předsedy volební komise Patrika Eichlera.

Zapsal: Hon
Kontroloval: Zemánek