Minulá volební období

Zápis 5. jednání PAS FF UK 9. 9. 2004 (12:30-16:00)

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomní: Zemánek, Herman, Hon, Volná1. PAS revidoval zápis ze 4. jednání AS FF UK. Kol. Hon zapracoval připomínky (kol. Králové, Palkové, Kolínské, Jettmarové a dalších) a předsednictvo rozhodovalo o sporných místech; ta byla ověřena na audiozáznamu jednání.
2. Kol. Zemánek informoval o jednání kolegia děkana (prodloužení akreditací; připravované profesury a docentury; karty studentů a zaměstnanců, jež budou sloužit i při vstupu do fakulty skrz turnikety).
3. PAS posoudil dopis Veroniky Forkové a rozhodl o jeho zařazení na zářijové jednání AS. K dopisu si PAS vyžádá stanovisko pana děkana Vacka a ředitelky ÚSVS Gladkové.
4. PAS krátce pojednal o akreditacích, změnách ve studijních plánech a podmínkách přijímacího řízení 2005/2006.
5. PAS vytvořil návrh volebního harmonogramu pro listopadové volby do AS UK.
6. PAS sestavil návrh programu jednání AS FF UK na 16. 9. 2004.Zapsala: Volná
Kontroloval: Herman