Minulá volební období

Zápis 11. jednání PAS dne 3.3.2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Zemánek, Kalivoda, Volná, Hon
Omluveni: Herman1. PAS projednalo připomínky k zápisu z předchozího jednání AS a povětšinou je zařadilo do konečného znění zápisu.
2. PAS jednalo o programu příštího jednání AS FF UK. Kromě oficiálně obdržených podnětů zařadilo na program další schůze i informaci z právního oddělení rektorátu s vyjádřením k otázce zveřejnění informací na internetu.
3. PAS pověřilo kol. Zemánka, aby oslovil proděkanku Královou, zda by seznámila AS FF UK s vývojem situace na slavistice.
4. Kol. Zemánek informoval PAS o průběhu kolegia děkana.
5. Kol. Volná informovala PAS o průběhu čaje u děkana.
6. PAS sestavilo návrh programu schůze 10.3.2005 a dohodlo se na seznamu pozvaných hostů.Zapsala: Volná
Kontroloval: Zemánek, Kalivoda