Minulá volební období

POZVÁNKA – na 9. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 9. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 13. ledna 2004 ve 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

 1. Schválení programu.
 2. Schválení zápisu 8. jednání AS.
 3. Projednání návrhů na prodloužení akreditací (magisterský SP filozofie, SO filozofie [prez. jednoobor. studium; na dostudování], magisterský navazující SP filologie, SO klínopis [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, SO srovnávací jazykověda [prez. jednoobor. studium], doktorský SP historické vědy, SO dějiny a kultury zemí Asie a Afriky [prez., komb. studium], doktorský SP pedagogika, SO andragogika [prez., komb. studium].
  Akreditace – průvodní dopis

  Stanovisko studijní komise
 4. Návrh na rozšíření vědecké rady FF UK.
 5. Projednání situace na oboru polonistika.
  Dopis proděkanky Králové

  Organizace SZZK a BZK

  Závěry ze schůzky prod. Králové se studenty polonistiky

  Vyjádření vedoucí ÚSVS

  Vyjádření pana děkana 1

  Dopis kol. Forkové

  Stav absolventů USVS (doplnění materiálů z jednání AS v září)
  Výňatek z dřívějšího jednání AS k stížnosti studentů polonistiky (2002)
  Situace polonistiky na českých univerzitách (doplnění materiálů z jednání AS v září)
  Dopis AkceSchopných panu děkanovi

  Vyjádření pana děkana 2
 6. Podnět kolegů Šlerky a Hermana.
  Podnět kolegy Šlerky

  Podnět kolegy Hermana
 7. Různé.

Petr Zemánek
předseda