Minulá volební období

POZVÁNKA – na 7. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 7. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 11. listopadu 2004 ve 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

 1. Schválení programu.

 2. Schválení zápisu 6. jednání AS.

 3. Návrh vědeckých povinností akademických pracovníků FF UK.

  text návrhu

 4. Akce SR FF UK k 15. výročí 17. listopadu.

 5. Stížnost doc. T. Volka.

  zpráva etické komise

 6. Informace o vývoji případu sl. M. Jevíkové.

 7. Různé

  1. Zpráva o přípravě voleb do AS UK.

  2. Nájemní smlouva o umístění prodejních automatů v hl.b. FF UK.

Jan Kalivoda

místopředseda