Minulá volební období

POZVÁNKA – na 6. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 6. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 14. října 2004 ve 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

 1. Schválení programu.

 2. Schválení zápisu 5. jednání AS. .

 3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací – žádost

  Vyjádření studijní komise

 4. Novelizace Statutu FF UK

 5. Návrh nového Volebního a jednacího řádu AS FF UK.

  Úplný text návrhu VJR

 6. Kontrola čerpání rozpočtu FF UK k 31.8.2004.

  Zápis z jednání hospodářské komise UK FF

 7. Delegování zástupce SK AS na konkurs na výměnné studentské pobyty.

 8. Různé.

Petr Zemánek

předseda