Volební období 2004-2006

POZVÁNKA – na 4. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 4. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 10. června 2004 ve 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

 1. Schválení programu.

 2. Schválení zápisu 3. jednání AS. , připomínky k zápisu

 3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (doktorské studium v oborech dějiny antického starověku, etnologie, divadelní věda, estetika, filmová věda, hudební věda, kulturologie, klinická psychologie, obecná psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie; navazující magisterské studium, obor studia nových médií).

  3a. Vyjádření Studijní komise

 4. Návrhy na úpravy studijních plánů (obor historie, magisterské 5-leté studium; obor informační studia a knihovnictví, bakalářské a magisterské navazující studium; obor latina, magisterské 5-leté studium).

 5. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2004.

  5a. čerpání FRIM 2004 – příloha k rozpočtu

  5b. Zápis z hospodářské komise

 6. Problematika zahraničního oddělení FF UK.

  6a. Zpráva mgr. L. Takacs

  6b. Zápis z etické komise

  6c. Jakub Čapek – vyjádření k práci Zahraničního oddělení

 7. Diskuse k Návrhu výukové povinnosti na FF UK.

  7a. Příloha

  7b. Dopis ÚFAR

  7c. Dopis ÚRS

 8. Delegování zástupců AS FF UK na jednání reprezentantů AS VVŠ.

 9. Různé (dopis Centra genderových studií FF UK – 9aa , 9ab , 9ac ; vyjádření AS k hlasování o proděkance Bozděchové).

Petr Zemánek

předseda