Minulá volební období

POZVÁNKA – na 3. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 3. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 13. května 2004 ve 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Program:

 1. Schválení programu jednání.

 2. Schválení zápisu 2. jednání AS FF UK

 3. Návrh na jmenování proděkanky FF UK

 4. Návrh na jmenování předsedů stálých komisí (komise stipendijní – Mgr. Monika Žárská; komise knihovní – doc. Roman Prahl)

 5. Projednání návrhu akreditace – žádost o prodloužení a rozšíření akreditace na FEL ČVUT (doktorský studijní program historické vědy, obor hospodářské a sociální dějiny/historie techniky).

 6. Návrh Volebního a jednacího řádu AS FF UK , podklad 6a , podklad 6b

 7. Zpráva o činnosti FF UK

  7a – text Zprávy o činnosti FF UK

 8. Zpráva o hospodaření FF UK

 9. Stížnost doc. Volka , 9a , 9b , 9bb , 9c , 9cc

 10. Informace o elektronizaci agendy studijního oddělení

 11. Různé (informace o Týdnu neklidu)

Petr Zemánek

předseda