Minulá volební období

POZVÁNKA – na 21. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 21. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 9. února 2006 v 13,30 hodin
v místnosti č. 217 /2. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 21. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu z 19. a 20. jednání AS FF UK
  Zápis z 19. jednání AS FF UK

  Zápis z 20. jednání AS FF UK
 3. Návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK
  Průvodní dopis k návrhu

  Návrh novelizace Statutu FF UK

  Návrh novelizace Volebního a jednacího řádu AS FF UK

  Důvodová zpráva k oběma návrhům
 4. Vyjádření AS FF UK k návrhu na proděkany
 5. Schválení návrhu personálního složení Vědecké rady FF UK
 6. Různé (informace o stížnosti na průběh voleb, podané AS UK)
  Informace o stížnosti na průběh voleb, podané AS UK

Poznámka 1:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Poznámka 2:
O zařazení bodů č. 4 a 5 požádal ústně pan děkan. Vzhledem ke krátkosti doby od jeho nástupu však nestihl ještě připravit podklady. Předpokládá, že budou dodány začátkem příštího týdne.

Petr Zemánek
předseda