Volební období 2004-2006

Dodatek k materiálu Jednání Etické komise FF UK ve věci reportáže Radiožurnálu z 9.10. 2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Etická komise krátce po zveřejnění zprávy „Jednání Etické komise FF UK ve věci reportáže Radiožurnálu z 9.10. 2005“ na svých stránkách a po předání tohoto materiálu zainteresovaným osobám obdržela přípis od Mgr. Kateřiny Volné. Jmenovaná v něm uvádí, že její rozhovor pro pořad „Zápisník domácích zpravodajů“, určený pro ČRo, byl místy zkrácen. To se týká i pasáže, kde říká, že „děkan vlastně v některých situacích úplně normálně lže“ a kde nebyla odvysílána část jejího rozhovoru uvádějící argumenty pro toto tvrzení. Mgr. Volná vyjadřuje přesvědčení, že její argumenty byly pro redaktorku ČRo přesvědčivé. EK vzala toto vyjádření Mgr. Volné na vědomí, nic však nemění na svém stanovisku vyjádřeném v „Jednání…“. EK posuzovala pořad ČRo tak, jak byl vysílán, protože pouze výsledný tvar působí na veřejnost a v tomto případě svými formulacemi vyvolal značně negativní ohlas. Způsob vzniku pořadu není z tohoto hlediska podstatný a na výsledku nemůže nic změnit.

EK se domnívá, že Mgr. Volná i ostatní účastníci inkriminovaného vysílání měli možnost u ČRo protestovat a ohradit se proti krácení svých slov. Měli také v uplynulých dvou měsících dosti času, aby například alespoň na fóru FF vyjádřili nesouhlas se zkreslením svých postojů. Poněvadž ani jedno z toho neučinili, lze míti za to, že se s odvysílaným pořadem ztotožňují.

Mgr.Volná ve svém přípisu požádala o publikaci svého přípisu na stránkách EK. Poněvadž EK nezveřejňuje komentáře od jednotlivých stran projednávaných sporů, neučiní tak ani v tomto případě. Hlavní body přípisu Mgr. Volné jsou ostatně zřejmé z tohoto vyjádření.

V Praze dne 21.12.2005

Etická komise FF UK:
Zdena Palková (předsedkyně)
Jan Bouzek
Ondřej Pilný
Jiří Sláma