Volební období 2004-2006

POZVÁNKA – na 20. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 20. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 12. ledna 2006 v 13,30 hodin

v místnosti č. 217 /2. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 20. jednání AS

 1. Schválení programu

 2. Schválení zápisu

 3. Volba místopředsedy AS za studentskou kurii

 4. Návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK

  • Průvodní dopis

  • Návrh novely Statutu FF UK

  • Návrh novely Volebního a jednacího řádu FF UK

  • Důvodová zpráva k oběma návrhům

 5. Aktualizace dlouhodobého záměru FF UK na období 2005-2006

 6. Projednání zápisu z jednání etické komise FF UK ze dne 1.12.2005 a jeho dodatku z 21.12.2005

 7. Různé

  • Vyjádření základních součástí ke studentskému hodnocení výuky

  • Harmonogram jednání AS FF UK na rok 2006

Poznámka 1:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Zemánek

předseda