Minulá volební období

POZVÁNKA – na 19. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 19. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 8. prosince 2005 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 19. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu z 17. jednání AS a mimořádného 18. jednání AS

  Návrh usnesení k zápisu z 18., mimořádného zasedání AS FF UK
 3. Volební a jednací řád AS UK v Praze
 4. Transformace katedry ekonomie

  Stanovisko kateder ekonomie a sociologie
 5. Volba zástupce UK FF do RVŠ
 6. Volba kandidáta na funkci děkana UK FF v Praze
 7. Různé

Poznámka 1:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Zemánek
předseda