Minulá volební období

POZVÁNKA – na 19. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 19. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 3. ledna 2006 v 18,00 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 19. jednání AS

  1. Schválení programu
  2. 2. Stížnost doc. Putny k průběhu voleb do AS FF UK
    Stížnost doc. Putny

    Vyjádření volební komise

Poznámka 1:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Zemánek
předseda