Minulá volební období

POZVÁNKA – na 17. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 17. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 10. listopadu 2005 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 17. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu z 16. jednání AS
 3. Vyhlášení voleb do AS FF UK na funkční období 2006-2008
 4. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací: magisterský navazující SP filologie, iberoamerikanistika [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, dánská studia [prez. v kombinaci], bakalářský SP filologie, norská studia[prez. v kombinaci], bakalářský SP filologie, švédská studia [prez. v kombinaci], magisterský navazující SP filologie, skandinavistika [prez. jednoobor i v kombinaci], rozšíření akreditace o výuku v anglickém jazyce magisterský navazující SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika [prez. jednoobor], doktorský SP filologie, SO anglická a americká literatura [prez., komb.] Průvodní dopis

  • Stanovisko studijní komise
 5. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2006-2007

  • Vypsání přijímacího řízení do doktorského studia oboru andragogika pro ak.r. 2006/2007
 6. Návrh na výši doktorských stipendií pro období říjen-prosinec 2005
 7. Informace o činnosti RVŠ
 8. Volba zástupců FF UK do RVŠ
  • Kandidát do RVŠ – Mgr. Petra Hanáková
  • Kandidát do RVŠ – PhDr. Zuzana Jettmarová
  • Kandidát do RVŠ – doc. Lenka Šulová
  • Kandidát do RVŠ – doc. Petr. Zemánek
 9. Návrh na sloučení Centra komparatistiky s Ústavem české literatury a literární vědy

  • Dopis pana děkana doc. Exnerovi, září 2005
  • Dopis doc. Exnera panu děkanovi, září 2005
  • Dopis doc. Exnera doc. Bílkovi, září 2005
  • Dopis pana děkana doc. Exnerovi, srpen 2005
  • Dopis pana děkana předsedovi AS, říjen 2005
  • Dopis doc. Exnera panu děkanovi a doc. Bílkovi, září 2005
  • Dopis pana děkana doc. Exnerovi, září 2005
  • Pověření doc. Bílka zabezpečením oboru Komparatistika
  • Nesouhlas a návrh ve věci CKOM doc. Putny
  • Podnět kol. Varyše
 10. Rezignace člena AS FF UK kol. Chamonikolase
 11. Zpráva pracovní skupiny pro jednání o dalších směrech rozvoje FF UK

  • Otázky studijní
  • Otázky ekonomické
  • Problematika slavistiky
   • Dopis doc. Gladkové
 12. Podnět doc. Kováře
 13. Podnět kol. Valvody

  • Odpověď tajemníka fakulty
 14. Různé

Poznámka 1:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Zemánek
předseda