Minulá volební období

POZVÁNKA – na 16. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 16. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 13. října 2005 ve 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 16. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu z 15. jednání AS
 3. Návrh Studijního a zkušebního řádu FF UK
  Důvodová zpráva

  Návrh SZŘ
 4. Zpráva pracovní skupiny pro jednání o dalších směrech rozvoje FF UK

  Otázky studijní

  Otázky ekonomické

  Problematika slavistiky
 5. Volba zástupce AS z učitelské kurie do inventarizační komise
 6. Diskuse o kandidátech voleb rektora UK
 7. Informace o Radě vysokých škol
 8. Podnět kol. Valvody

  Odpověď tajemníka fakulty
 9. Podnět kol. Šlerky
 10. Různé

Poznámka 1: Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Poznámka 2: Materiály k bodu č. 3 (Návrh Studijního a zkušebního řádu FF UK) budou z technických důvodů k dispozici v pondělí 10. října 2005

Petr Zemánek
předseda