Minulá volební období

POZVÁNKA – na 14. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 14. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 9. června 2005 ve 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 14. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Vystoupení prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., kandidáta na rektora UK

  životopis prof. Svačiny

  stručné teze volebního programu
 3. Schválení zápisu 13. jednání AS
 4. Projednání na prodloužení a rozšíření akreditací: bakalářský SP filologie, SO mongolistika [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP filologie, mongolistika [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, SO romistika [prez. jednoobor. studium], doktorský SP filologie, SO obecná a srovnávací literatura (komparatistika) [prez., komb. studium], bakalářský SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika [prez. dvouobor. studium], magisterský navazující SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika [prez. dvouobor. studium], bakalářský SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO estetika [prez. jednoobor. studium], magisterský navazující SP pedagogika, SO pedagogika [prez., komb. jednoobor. studium], magisterský navazující SP pedagogika, SO sociální pedagogika [prez., komb. jednoobor. studium], magisterský navazující SP pedagogika, SO učitelství pedagogiky [prez., komb. jednoobor. studium] Stanovisko studijní komise
 5. Návrhy změn Studijního a zkušebního řádu FF UK (v oblasti pregraduálního a doktorského studia)
  Návrhy změn Studijního a zkušebního řádu FF UK (pregraduální studium)

  Návrhy změn Studijního a zkušebního řádu FF UK (doktorské studium)

  Stanovisko legislativní komise

  diskusní příspěvek dr. Jettmarové
 6. Otázky restrukturalizace FF UK (usnesení 153/13)
 7. Podnět doc. Lomové , podnět skupiny senátorů
 8. Různé
  Odpověď děkana na usnesení č. 154/13 (průvodní dopis)

  Fyzické stavy zaměstnanců k 31.12.2004

Poznámka:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Zemánek
předseda