Volební období 2004-2006

POZVÁNKA – na 13. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 13. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 12. května 2005 ve 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 13. jednání AS

 1. Schválení programu

 2. Vystoupení kandidáta na rektora, prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA

 3. Schválení zápisu 12. jednání AS

 4. Projednání žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (obor estetika) a žádosti o akreditaci habilitačního řízení (obor informační věda)

 5. Projednání žádostí o změnu studijního plánu (obor psychologie) a změnu názvů předmětů studijního plánu (obor portugalština)

  • Průvodní dopis

  • Žádost o změnu studijního plánu (obor psychologie)

  • Žádost o změnu názvů předmětů studijního plánu (obor portugalština)

 6. Stanovisko AS FF UK k návrhu změny Stipendijního řádu UK

  • Stanovisko stipendijní komise

 7. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2005

  • Stanovisko hospodářské komise k návrhu rozpočtu FF UK na rok 2005

 8. Zpráva o hospodaření FF UK za rok 2004

  • Průvodní dopis

  • Zpráva o hospodaření FF UK za rok 2004

  • Stanovisko hospodářské komise

 9. Zpráva Evaluační komise

 10. Různé

Petr Zemánek

předseda