Minulá volební období

POZVÁNKA – na 12. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 12. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 14. dubna 2005 ve 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 12. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu 11. jednání AS
 3. Výroční zpráva FF UK za období 1.1. – 31.12.2004
  • Průvodní dopis k Výroční zprávě FF UK

  • Výroční zpráva FF UK za období 1.1. – 31.12.2004
 4. Rozpočet FF UK na rok 2005
  • Návrh rozpočtu FF UK na rok 2005 zveřejněno 8.4.2005 v 16:00
  • Stanovisko hospodářské komise k návrhu rozpočtu FF UK na rok 2005 zveřejněno 11.4.2005 v 14:59
 5. Poplatky spojené se studiem
  • Průvodní dopis k stanovení poplatků spojených se studiem
  • Stanovení poplatků spojených se studiem
 6. Vyjádření děkana fakulty k usnesením 117 – 118/9 a k podnětu kol. Šlerky ke struktuře zaměstnanců FF UK
  • Podnět kol. Šlerky
  • Dopis k podnětu kol. Šlerky
  • Reakce děkana fakulty na usnesení č. 117-118/9
  • Reakce děkana fakulty na podnět kol. Šlerky
 7. Různé
  • Dopis právního oddělení RUK
  • Stanovisko mediální komise k dopisu právního odd. RUK
  • Reakce děkana na stanovisko mediální komise
  • Reakce děkana na usnesení AS FF UK č. 140/11
  • Reakce děkana na podnět kol. Hrona a Volné

Poznámky:

 1. Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.
 2. PAS v době svého jednání neobdrželo podklady pro bod 5). Tento bod navrhuje PAS projednávat za předpokladu, že Návrh rozpočtu FF UK na rok 2005 bude senátorům k dispozici na webových stránkách AS FF UK nejpozději do pátku 8.4.2005 do 16:30 a Zpráva hospodářské komise k tomuto materiálu bude k dispozici na stejném místě nejpozději v pondělí odpoledne. PAS si je vědomo časové tísně a nepovažuje tento postup za ideální, ale snaží se dostát usnesení č. 103/8 a související diskusi, v níž zazněly výzvy ke zkrácení doby mezi přijetím rozpočtu UK a rozpočtu FF UK.

Petr Zemánek
předseda