Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z 23. jednání konaného dne 18. 1. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: L.Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, M. Nedvědová, J. Pelikán, R. Prahl, A. Rosen, J. Wiendl, P. Zemánek, V. Abrhám, J. Bárta, T. Bursík, V. Cvrček, A. Fidlerová, R. Kučera, V. Sommer, J. Šlerka, M. Téra, O. Vojtěchovský.

Omluveni: J. Bouzek, V. Nálevka, W. Oerter, M. Putna, J. Šouša, B. Bobáková, D. Gabľasová, M. Kuchařík, J. Podhajský.

Nepřítomni: O. Uličný, P. Mundev.

Hosté: prof. J. Vacek, děkan; PhDr. J. Jindrová, doc. J. Králová, PhDr. L. Šulová, proděkanky; prof. PhDr. M.Dohalská, doc. PhDr. I. Jakubec.

Zahájení 23. zasedání AS FF UK

Předseda AS FF UK dr. Pelikán přivítal všechny zúčastněné a přednesl návrh programu 23. zasedáni AS FFUK.

 1. Schválení programu 23. zasedání AS FF UK

 1. Schválení programu 23. zasedání ASFF UK
 2. Schválení zápisu z21. zasedání AS FF UK
 3. Schválení zápisu z22. zasedání AS FF UK
 4. Různé

Hlasování: 16 – 0 – 0. Návrh programu 23. zasedání byl přijat.

 1. Schválení zápisu z21. zasedání AS FF UK

  Hlasování: 16 – 0 – 0. Zápis z21. zasedání AS FF UK byl schválen.

 2. Schválení zápisu z22. zasedání AS FF UK

  Hlasování: 16 – 0 – 0. Zápis z22. zasedání AS FF UK byl schválen.

 3. Různé

4a Dr. Drnková jako předsedkyně volební komise informovala o výsledcích voleb do AS FF UK pro období 2004 – 2006. Zároveň poděkovala všem členům volební komise (spolu spředsedkyní se práce ve VK zúčastnili doc. Prahl, kol. Vostrá, kol. Bárta, kol. Podhajský a kol. Sommer)za vykonanou práci.

Usnesení č. 153: AS FF UK bere na vědomí zprávu volební komise a děkuje jejím členům za přípravu a provedení voleb do AS FF UK na období 2004 – 2006. Hlasování: 19-0-1.4b V. Cvrček informoval členy AS FF UK o konání shromáždění kuctění památky Jana Palacha, které se uskuteční 15. 1. 2004 od 17,00 vposluchárně č. 131.

4c Proděkanka dr. Jindrová upřesnila plánovaný průběh pietního shromáždění.

Usnesení č. 154: AS FF UK zve členy akademické obce, aby se zúčastnili společného uctění památky Jana Palacha ve čtvrtek dne 15.1.2004 v17 hodin. Hlasování: 18-0-2.

Předseda AS FF UK ukončil 23. zasedání AS FF UK.

Zapsali: M. Ničová, dr. J. Wiendl

Kontroloval: dr. J. Pelikán

AS FF UK schválil dne: 12.2.2004