Minulá volební období

POZVÁNKA – na 25. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 25. jednání AS FF UK

které se koná
ve čtvrtek dne 11. března 2004 ve 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 25. zasedání AS FF UK:

 1. Schválení programu 25. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu 24. zasedání AS.
 3. Schválení Výroční zprávy FF UK za období 1.2.2003 – 31.1.2004.
  • Průvodní dopis
  • Výroční zpráva FF UK
 4. Schválení návrhu výše poplatků za studium pro ak. rok 2004/2005.
  • Průvodní dopis
  • Návrh výše poplatků za studium
 5. Schválení návrhů akreditací (indonéština, tamilština, hindština a urdština, čeština pro cizince, jazyky a kultury Blízkého východu a Afriky, slovakistika, hebraistika).
  • Průvodní dopis
  • Žádosti o nové akreditace
  • Žádosti oborů:
   • Slovakistika
   • Hebraistika
   • Hindština a urdština
   • Indonéština
   • Tamilština
   • Jazyky a kultury Blízkého východu a Afriky
   • Specializace
   • Češťina pro cizince
 6. Návrh na stanovení výše doktorandských stipendií pro období březen – září 2004.
  • Průvodní dopis
  • Návrh poplatků za doktorandské studium
 7. Návrh na doplnění podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2004/2005.
  • Průvodní dopis
  • Dodatek – iberoamerikanistika
  • Dodatek – matematická lingvistika
 8. Různé.

Jan Pelikán

předseda AS FF UK

Podklady k bodu 5 dostanou senátoři na CD.