Minulá volební období

POZVÁNKA – na 21. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 21. jednání AS FF UK

které se koná
ve čtvrtek dne 13. listopadu 2003 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

 1. Schválení programu 21. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z 19.zasedání .
 3. Schválení zápisu z 20. zasedání .
 4. Vyhlášení voleb do AS FF UK na volební období 1.4 2004 – 31.3. 2006.
 5. Volba členů do volební komise pro volby do AS FF UK.
 6. Schválení návrhů na akreditací (divadelní věda – 3leté Bc., 2leté Mgr.; japonská studia – Bc., Mgr. nav.; germanistika – Bc., Mgr.; nederlandistika – Bc., Mgr.; logika – Bc., Mgr. nav.; religionistika – Mgr. nav.; psychologie – dvouobor. Mgr. pro mezifak. studium, Změna studijního plánu germanistiky)
 7. Schválení návrhu změny Studijního a zkušebního řádu .
 8. Schválení přijímacího řízení do doktorandského studia 2004/2005 .
 9. Schválení návrhu na výši doktorandských stipendií pro ak. rok 2003/2004 .
 10. Volba člena PAS FF UK za učitelskou kurii.
 11. Podnět ing. Pavlíka, PhD .
 12. Podnět J. Šlérky. ( 12a , 12b )
 13. Informace J. Wiendla o výjezdním zasedání UK.
 14. Různé ( prohlášení PAS )

Podklady k bodu 6 dostanou senátoři na CD.

Jan Pelikán

předseda AS FF UK