Minulá volební období

POZVÁNKA – na 20. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 20. jednání AS FF UK

které se koná
ve čtvrtek dne 9. října 2003 v 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

  1. Schválení programu 20. zasedání AS FF UK
  2. Schválení zápisu z 18. zasedání AS FF UK.
  3. Projednání návrhů akreditací oborů dějiny umění (bakalářské, navazující studium), hudební věda (bakalářské, magisterské dvouoborové, navazující studium), pedagogika (bakalářské studium) a psychologie (magisterské dvouoborové studium)
  4. Projednání návrhů akreditací k habilitacím a jmenování profesorem oborů psychologie práce a organizace, obecná psychologie a sociální psychologie
  5. Projednání doplnění studijního plánu INSK
  6. Schválení návrhu na jmenování Doc. J. Králové předsedkyní Disciplinární komise FF UK
  7. Volba zástupce AS do Hospodářské komise
  8. Podnět J. Šlérky ( str. 1 , str. 2 )
  9. Různé

Podklady k bodům 3, 4, 5 dostanou senátoři na CD.

Jan Pelikán

předseda AS FF UK