Minulá volební období

POZVÁNKA – na 19. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 19. jednání AS FF UK

které se koná
ve čtvrtek dne 25. září 2003 ve 13,30 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK

Návrh programu:

 1. Schválení programu 19. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z 18. zasedání AS FF UK.
 3. Sdělení PAS týkající se distribuce podkladů pro jednání AS.
 4. Žádost ing. M. Marcolly o vyjádření AS FF UK k uzavření nájemní smlouvy.
 5. Podnět L. Olivové, Ph.D.

  • Příloha: Lucie Olivová, PhD
  • Příloha: Doc. Miroslav Petříček Dr.
  • Příloha: Jaroslava Jindrová, PhD
 6. Schválení jmenování předsedkyně evaluační komise.
 7. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005.

  • Příloha: Podmínky přijímacího řízení pro rok 2004/2005
 8. Schválení dílčí změny studijního plánu oborů hudební věda a psychologie.
  • Příloha: hudební věda
  • Příloha: psychologie
 9. Podnět dr. P. Bílka.
 10. Návrh PAS na odvolání dr. Z. Zbořila z hospodářské komise a volba nového zástupce AS do HK.
 11. Podnět Mgr. M. Voříška.
 12. Podnět J. Šlérky.
  • Příloha 1
  • Příloha 2
 13. Různé (materiály pro přípravu Dlouhodobého záměru FF UK, rezignace prof. H. Haškovcové na funkci předsedkyně Etické komise, podnět L. Jirsy, podněty akademické obce k novele zákona o VŠ).
  • Dlouhodobý záměr:
   • Dopis katedrám
   • Aktualizace DZ
   • Dlouhodobý záměr FFUK
   • Strategie rozvoje FFUK
  • Rezignace prof. H. Haškovcové
  • Podnět L. Jirsy
  • Podnět akademické obce k novele zákona o VŠ 1
  • Podněty akademické obce k novele zákona o VŠ 2

Jan Pelikán
předseda AS FF UK