Volební období 2002-2004

POZVÁNKA – na 17. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 17. jednání AS FF UK

které se koná
15. května 2003 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

 1. Schválení programu 17. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z 15. zasedání AS FF UK.
 3. Výroční zpráva o činnosti FF UK za období 1. února 2002 – 31. ledna 2003.
  • Průvodní dopis
  • Výroční zpráva o činnosti FF UK za období 1. února 2002 – 31. ledna 2003.
 4. Návrh na jmenování prof. E. Maura do funkce předsedy komise pro vědu.
 5. Vyjádření AS FF UK k předloženým návrhům na akreditace k habilitaci a ke jmenování profesorem.
  • Průvodní dopis
  • Vyjádření AS FF UK k předloženým návrhům na akreditace k habilitaci a ke jmenování profesorem.
 6. Akreditace
 7. Podnět R. Vaculy – strana 1 ,strana 2 ,strana 3
 8. Podnět L. Jirsy.
 9. Podnět studentů z koleje Větrník – strana 1 ,strana 2
 10. Různé
  • dopisy ing. J. Pelce – strana 1 ,strana 2 , připomínka k zápisu
  • zpráva etické komise
  • podnět RNDr. V. Žárského, CSc.

Jan Pelikán
předseda AS FF UK


Poznámka:
PAS upozorňuje členy AS, že všechny materiály jsou na webové stránce AS a zároveň jsou k dispozici na sekretariátu (místnost č. 34). Materiály k bodům 3, 4, 7, 8 a 9 byly již rozeslány jako podklady k minulým jednáním.