Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo
Akademického senátu FF UKPraha, 3. dubna 2003Vážené kolegyně, vážení kolegové,předkládám Akademickému senátu k vyjádření svůj záměr jmenovat pana Ing. Michala Marcollu tajemníkem fakulty.
Pan Ing. Michal Marcolla se umístil ve výběrovém řízení na obsazení této funkce na prvním místě. Přikládám ad
informandum rovněž stručný životopis pana Ing. Michala Marcolly.S pozdravem.Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Děkan FFUKPříloha dle textu