Volební období 2002-2004

POZVÁNKA – na 15. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 15. jednání AS FF UK

které se koná

10. dubna 2003 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 14. zasedání AS FF UK:

1. Schválení programu 15. zasedání AS FF UK.

2. Schválení zápisu ze 14. zasedání AS FF UK.

3. Vyjádření AS FF UK k odvolání dosavadního tajemníka fakulty ing. J. Pelce a k jmenování nového tajemníka ing. M. Marcolly.

4. Zpráva legislativní komise.

5. Schválení předložených návrhů na akreditace.

6. Dopis doc. P. Koláře k úpravám v návrhu na Výroční zprávu o činnosti FF UK za rok 2002.

7. Podnět R. Vaculy.

8. Podnět L. Jirsy.

9. Podnět studentů z koleje Větrník.

10. Různé (dopis ing. J. Pelce, zpráva etické komise).

Jan Pelikán

předseda AS FF UK

Upozornění: z technických důvodů není možné Výroční zprávu o činnosti FF UK

za období 1.2.2002 – 31.1.2003 předložit v elektronické podobě, proto Vám ji

zasíláme (dodatečně) jako zvláštní materiál v tištěné podobě.

Poznámka:

PAS upozorňuje členy AS, že materiály k akreditacím a Výroční zpráva FF UK

jsou na webové stránce AS a zároveň jsou k dispozici na sekretariátu

(místnost č. 34)

Jan Pelikán

předseda AS FF UK

Podklady

Návrh zápisu ze 14. jednání AS

Odvolání tajemníka FF

Jmenování nového tajemníka

Výroční zpráva: předkládá děkan Kolář

Zápis z jednání legislativní komise dne 1.4.2003

Zápis ze schůzky ze dne 20. 3. k problematice ÚSVS

Dopis doc. P. Koláře k úpravám v návrhu na Výroční zprávu o činnosti FF UK za rok 2002

Zpráva etické komise

Zpráva o schůzce komise o problémech nákupu aut pro Egyptologický ústav konané dne 28. 3. 2003

Podnět L. Jirsy

Dopis předsedy AS ing. Pelcovi

Źádost o posouzení nároku na „sociální prostor“ v areálu koleje Větrník: str. 1 , 2 , 3 , 4

Podnět R. Vaculy: str. 1 , 2 , 3 , 4

Dopis ing. Pelce předsedovi AS: str. 1 , 2

Vyjádření AK Jehne, Vodák a partneři k dopisu děkana FF

Upozornění: začínáme přecházet na zveřejňování podkladů pro jednání AS ve formátu PDF. Tento formát umožní kvalitnější vytištění i zobrazení na monitoru a odpadnou případné problémy s kódováním.

K práci s tímto formátem potřebujete nainstalovat plug-in pro váš prohlížeč, je to jednoduché a je vám zde k dispozici .

Kaarolina Jonáková