Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo AS FF UK V Praze 3.3.2003Věc: Žádost o projednání aktuální hospodářské situace na FF UKVážení přátelé,Vystoupení děkana na únorovém zasedání AS FF UK, které se týkalo ekonomické situace na FF UK, naznačilo možnou existenci některých závažných problémů v této oblasti. K zjištění reálné situace by přispělo provedení forenzního auditu.
Navrhuji projednání tohoto doporučení jako jeden z bodů nadcházejícího jednání AS FF UK.S pozdravem
Tomáš Bursík