Volební období 2002-2004

POZVÁNKA – na 14. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 14. jednání AS FF UK

 

které se koná

13. března 2003 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 14. zasedání AS FF UK:

1. Schválení programu 14. zasedání AS FF UK.

2. Schválení zápisu z 13. zasedání AS FF UK.

3. Návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady FF UK.

4. Návrh na dodatečné vypsání přijímacího řízení na obor klasická archeologie.

5. Návrh na stanovení poplatku za studium pro akademický rok 2003 – 2004.

6. Podnět T. Bursíka.

7. Volba zástupce AS FF UK do komise pro evaluaci.

8. Návrh Výroční zprávy o činnosti AS FF UK za období březen 2002 – březen 2003.

9. Podnět prof. PhDr. O. Uličného, DrSc.

10. Podnět organizátorů výzvy Počítejte s námi.

11. Různé.

Jan Pelikán

předseda AS FF UK

Podklady

Návrh zápisu ze 13. jednání

Návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady FF UK

Personální složení vědecké rady – navrhované složení

Vědecká rada – stávající složení

Návrh na dodatečné vypsání přijímacího řízení na obor klasická archeologie

Návrh na stanovení poplatku za studium pro akademický rok 2003 – 2004.

Podnět T. Bursíka.

Návrh výroční zprávy o činnosti Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za období od 14. března 2002 do 6. března 2003

Zpráva o činnosti ediční komise (2.pol.r.2002)

Zpráva o činnosti etické komise

Zpráva o činnosti hospodářské komise

Zpráva o činnosti inventarizační komise

Zpráva o činnosti knihovní komise

Zpráva o činnosti komise pro vědeckou práci

Zpráva o činnosti legislativní komise

Zpráva o činnosti studijní komise

Zpráva o činnosti stipendijní komise

Zpráva o činnosti Zahraniční komise FF

Podnět prof. PhDr. O. Uličného, DrSc.

Podnět organizátorů výzvy Počítejte s námi

Výzva Počítejte s námi

Dopis předsedy AS doc. Kolářovi

Upozornění: začínáme přecházet na zveřejňování podkladů pro jednání AS ve formátu PDF. Tento formát umožní kvalitnější vytištění i zobrazení na monitoru a odpadnou případné problémy s kódováním.

K práci s tímto formátem potřebujete nainstalovat plug-in pro váš prohlížeč, je to jednoduché a je vám zde k dispozici .

 

Kaarolina Jonáková