Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

V Praze dne 7.2.2003
Č.j. 7/SD/2003Vážený panPhDr. Jan Pelikán, CSc.
Předseda Akademického senátu
FF UKVěc: zřízení komise pro evaluaceVážený pane předsedo,v souladu s čl. 11 statutu FF UK podávám návrh na zřízení komise pro evaluaci FFUK.Zdůvodnění:
Provedení evaluace je úkol, který nebyl dokončen v minulém období, a je to současně významný nástroj pro řízení a plánování práce na fakultě v dalších letech. Zřízení této komise považuji za nejvhodnější způsob pro splnění tohoto úkolu.S pozdravemProf. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
děkan FF UK