Volební období 2002-2004

POZVÁNKA – na 13. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 13. jednání AS FF UK

které se koná

13. února 2003 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 13. zasedání AS FF UK:

1. Schválení programu 13. zasedání AS FF UK.

2. Schválení zápisů z 11. a 12. zasedání AS FF UK.

3. Volba místopředsedy AS FF UK za studentskou kurii.

4. Vyjádření děkana FF UK doc. P. Koláře ze dne 6. 1. 2003 k usnesení AS FF UK č. 40/8 a 41/8 .

5. Návrh výroční zprávy o činnosti FF UK za období 1. 2. 2002 – 31. 1. 2003.

6. Návrh na obsazení funkcí proděkanů FF UK.

7. Návrh na zřízení komise pro evaluace.

8. Průběžná zpráva zvláštní komise k zjištění okolností využití účelové dotace 4,5 miliónů Kč určené na nákup dvou terénních automobilů pro ČEÚ.

9. Různé (Návrh dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu UK).

Jan Pelikán

předseda AS FF UK

Podklady

Návrh výroční zprávy o činnosti FF UK

Návrh zápisu z 11. jednání AS

Návrh zápisu z 12. jednání AS

doc. Kolář: informace k usnesení AS FF UK č. 40/8 a 41/8

Kandidáti na funkce proděkanů

Zřízení komise pro evaluace

Zápis ze schůze komise o projednání záležitostí egyptologie, 6. 2.

Zápis ze schůze komise o projednání záležitostí egyptologie, 7. 1.

Upozornění: začínáme přecházet na zveřejňování podkladů pro jednání AS ve formátu PDF. Tento formát umožní kvalitnější vytištění i zobrazení na monitoru a odpadnou případné problémy s kódováním.

K práci s tímto formátem potřebujete nainstalovat plug-in pro váš prohlížeč, je to jednoduché a je vám zde k dispozici .

Kaarolina Jonáková