Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Vyjádření k volbě děkana

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Zdravím všechnya rád vidím, že přece zájem o volbě děkana trvá, i když mohla být
učinnější, kdyby proběhla před volební schůzi senátu.Nechci zneužívat vaší pozornosti, ale dovolte mi aspoň uvést do spravné
míry následující tvrzení docenta Vladimíra Svatoně:“3. Podrobnou a zdrženlivou charakteristiku odstupujícího vedení fakulty podal
kolega Cadorini.“Můj vzkaz nechtěl podat charakteristiku odstupujícího vedení. CHtěl jsem
jenom vysvětlit, že důvody proč mnozí senatoři nevolili pro docenta Koláře,
nepramenily pouze z odporu k reformám, jak zazněl rozbor pana Maříka.Proto se rovněž vzkaz zabýval pouze zápornými stránkami vedení fakulty
posledních let.CHarakteristika by měla ocenit i kladné kroky:* zavedení rotace vedoucích pracovišť, která v různých ústavech skutečně
„osvobodila“ nevyužité síly;
* pozornost na problémy studentů (na komparatistice, čeština pro
neslyšící);
* zvladnutá akreditace (mnohem menší fakulty s méně než desetinou naších
programů ji nezvladly);
* zrušení povinných kombinací a snaha o zjednoduššení/otevření struktury
studijních plánů;
* GENIÁLNÍ VÝUŽITÍ INTERNETU K ZPRŮHLEDNĚNÍ A OTEVŘENÍ ROZHODOVACÍCH
PROCESŮ. (Díky tomu právě teď toutou cestou diskutujeme.)Tak aspoň heslovitě.Děkuji za pozornost.–Giorgio Cadorini
Ustav romanskych studii Filozoficke fakulty Univerzity Karlovy