Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Vyjádření k volbě děkana

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové Akademického senátu FF,během zasedání našeho senátu se v posledních měsících opakovaně stávalo, že někteří z nás chápali určité psané i nepsané normy jednání za platné jen v okamžiku, kdy jich mohli využít, a v opačném případě se s úspěchem snažili je ignorovat. Ve chvílích běžného senátního provozu (ale kolik jich bylo?) ustupovaly tyto zvyky do pozadí, ale kdykoli se vynořilo důležité téma, tito členové senátu se znovu a znovu přestávali ovládat. Namlouvám si, že jsem v těchto okamžicích nemlčel a snažil se těmto našim kolegům oponovat.Během volebního zasedání AS FF UK se tato situace opakovala v dosud nebývalé míře. Souhlasím s názory paní profesorky Gabrielové a pana profesora Uličného na jeho průběh, se kterými jsme se mohli v jejich e-mailech seznámit.Nemyslím si, že tyto momenty ovlivnily výsledek volby kandidáta na funkci děkana. Jako důvod uvádím, že výrazná většina členů senátu raději hlasováním ukončila předvolební diskusi, když její úroveň a témata začaly ohrožovat samotnou vážnost volby. Tato většina se vzhledem ke svému počtu skládala z pozdějších voličů obou uchazečů a dala tímto svým rozhodnutím najevo, že respektuje existenci jistých akademických limitů.Domnívám se však, že jakýkoli volený orgán akademického senátu by měl svým jednáním reprezentovat všechny jeho členy a nikoli pouze jakoukoli jeho těsnou většinu nebo těsnou menšinu. Měl by poskytovat plénu senátu servis bez ambice neustále prostřednictvím své funkce prosazovat své osobní názory. Někteří z vás mne možná pro tento můj názor považují za trestuhodně naivní osobu.Já bych však za naivního považoval sám sebe, kdybych předstíral, že jako člen legislativní komise mohu bedlivě dozírat na správný pravopis textu fakultních předpisů a přitom ignorovat porušování jejich ducha.Proto Vám všem zasílám toto své stanovisko.PhDr. Jan Kalivoda
Univerzita Karlova – Filozofická fakulta
Ústav řeckých a latinských studií
Celetná 20
116 42 Praha 1tel. 224 491 428, fax 224 491 609
E-mail: jan.kalivoda@ff.cuni.cz