Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh na změnu WWW stránek

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Podklady pro jednání AS a předsednictva – tématicky uspořádané

 • Základní součásti

Podklady pro rozhodnutí o zřízení, sloučení, splynutí rozdělení nebo zrušení základních součástí

 • Vnitřní předpisy
  • Statut
  • Studijní a zkušební řád
  • Stipendijní řád
  • Volební a jednací řády (Volební a jednací řád akademického senátu, Jednací řád vědecké rady)
  • Disciplinární řád
  • Rigorózní řád
  • Řád celoživotního vzdělávání

 • Dlouhodobý záměr a výroční zprávy
  • Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné a vývojové, umělecké nebo další činnosti fakulty
  • Hodnocení činnosti fakulty
  • Výroční zprávy o činnosti
  • Výroční zprávy o hospodaření
  • Výroční zprávy akademického senátu

 • Jmenování a odvolání a návrhy na jmenování a odvolání
  • Děkan
  • Proděkani
  • Tajemník fakulty
  • Členové a členky vědecké rady
  • Členové a členky disciplinární komise
  • Delegáti v Radě vysokých škol
  • Komise(odskok níže na Jmenování předsedů a členů)
  • Zástupci AS v komisích pro výběrová řízení

 • Komise
  • Rozhodnutí o zřízení komisí
  • Jmenování předsedů a členů
  • Ostatní záležitosti komisí

 • Rozpočet a ekonomické záležitosti
  • Rozpočet fakulty
  • Návrhy na stanovení výše poplatků a stipendií
  • Výroční zprávy o hospodaření(odskok na příslušnou položku výše)
  • Ostatní ekonomické záležitosti

 • Studijní záležitosti
  • Podmínky přijímacího řízení
  • Studijní plány
  • Studijní programy (akreditace)
  • Vnitřní předpisy(odskok na příslušnou položku výše)
  • Návrhy na stanovení výše poplatků a stipendií(odskok výše)
  • Ostatní studijní záležitosti

 • Ostatní
  • Organisační záležitosti AS
  • Spory a podněty členů akademické obce
  • Různé

Podklady pro jednání AS a předsednictva – uspořádané podle zasedání

Zasedání akademického senátu

 • do roku 2002
 • 12. zasedání 9. ledna 2002
 • atd.

Zasedání předsednictva

 • do roku 2002
 • ?? zasedání 2. ledna 2002
 • atd.