Volební období 2002-2004

POZVÁNKA – na 12. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 12. jednání AS FF UK

které se koná

9. ledna 2002 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 11. zasedání AS FF UK:

  1. Schválení programu 12. zasedání AS FF UK.

  2. Závěrečná zpráva pro hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů.

  3. Různé (Zpráva prof. Uličného, Návrh Mgr. Voříška na podobu www stránek AS, vyjádření členů akademické obce FF UK k průběhu volby kandidáta na funkci děkana FF UK).

Podklady

Hledání kriterií pro hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů základních součástí

Dopis prof. Uličného

Zpráva prof. Uličného

Návrh na změnu WWW stránek: O akademickém senátu , Podklady pro jednání AS a předsednictva – tématicky uspořádané

Vyjádření členů akademické obce FF UK k průběhu volby kandidáta na funkci děkana FF UK: doc. Gabrielová

prof. Uličný

prof. Svatoň

prof. Bouzek

PhDr. Kalivoda

Markéta Franková

doc. Gabrielová

mgr. Mařík

mgr. Jonáková

dott. Cadorini

dott. Cadorini

prof. Svatoň

Písemný podklad k bodu 5 jste obdrželi v materiálech k 9. jednání AS.

Upozornění: začínáme přecházet na zveřejňování podkladů pro jednání AS ve formátu PDF. Tento formát umožní kvalitnější vytištění i zobrazení na monitoru a odpadnou případné problémy s kódováním.

K práci s tímto formátem potřebujete nainstalovat plug-in pro váš prohlížeč, je to jednoduché a je vám zde k dispozici .

Kaarolina Jonáková