Minulá volební období

Zápis ze 7. jednání konaného dne 30. 5. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

  1. prvním neformálním bodem pléna bude návrh rozpočtu, dr. Pelikán vyslovil podivení nad dopisem děkana FF UK, který podmínil dodat původně slíbené přílohy k návrhu rozpočtu až po vyžádání plénem AS FF UK, PAS vzalo na vědomí zprávu k návrhu rozpočtu, dopis děkana bude zařazen materiálům návrhu rozpočtu
  2. druhým bodem – doporučení legislativní komise- PAS vyslovuje poděkování dr. Kalivodovi za jeho namáhavou práci
  3. třetí bod – projednání materiálu dr. Hermana, PAS doporučuje schválení obou návrhů
  4. PAS nedoporučuje plénu , aby neprojednávalo materiál návrhu personální politiky a navrhlo děkanovi předložit jiný materiál tohoto typu jako návrh změny Vnitřních předpisů fakulty
  5. zástupci do komisí do výběrových řízení – dr. Wiendl, Bibiana Bobáková
  6. PAS pověřilo dott. Cadorini, aby kontaktoval dr. Kalivodu a doc. Královou, aby jejich komise projednaly návrh Mgr. Lainové, materiály Mgr. Velka, Mgr. Velkové a Mgr. Koldinské budou přesunuty na září
  7. PAS nepředložilo připomínky ke změně Statutu fakulty
  8. Různé – možnost návrhu kandidátů na rektora AS FF UK, dopis studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících rektorovi, stanovisko vedení ke Karolince, dopisy mezi děkanem a předsedou ZK.Vypracoval: Michal Téra