Minulá volební období

Zápis ze 4. jednání konaného dne 25. 4. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cadorini, J. Pelikán, M. Téra, M. Voříšek

Omluven: J. Wiendl

  1. Pelikán poděkoval M. Voříškovi za dobře vykonanou práci

Senátní notebook- není, PAS má za zbytečné kupovat nový.

PAS požádá dr. Wiendla, aby převedl senátní usnesení do senátního archivu.

Dr. Pelikán informoval PAS o zasedání kolegia děkana.

Problém rozpočtu: PAS se rozhodlo předložit plénu AS návrh na přesunutí dalšího zasedání AS na 16.5., aby byl dostatek času na prostudování problematiky, dr. Pelikán požádal děkana, aby zasedání zharmonizoval sjednáním vědecké rady, aby mohlo být přítomno i vedení. PAS požádá o schůzku dr. Boschka, aby sním návrh rozpočtu projednalo. Schůzka se bude konat 2.5., 3.5. projedná návrh skolegiem děkana.

PAS projednalo personální obsazení zástupců senátu do výběrových řízení, do příštího zasedání PAS promyslí členové konkrétní návrhy.

Dr. Pelikán informoval o vyjádření doc. Kalivody kobsazení fakultních komisí: u komisí, kde je předsedou člen senátu, měl být zvolen druhý člen senátu. Dr. Pelikán navrhl, aby byli osloveni senátoři, kteří nepracují vžádné komisi. G. Cadorini sestaví jejich seznam.

Program příštího zasedání AS připraví J. Pelikán a M. Téra.

Mgr. Voříšek informoval o zasedání vědecké rady.

G.Cadorini informoval o problematice senátních www stránek

Dne 1.5.2002

vypracoval: M. Téra