Minulá volební období

Zápis z schůze konané dne 16. 1. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cadorini, J. Pelikán, M. Téra, J. Wiendl

1) PAS pověřilo předsedu, aby zpracoval výroční zprávu k práci senátu za rok 2002, předseda si vyžádá dílčí závěrečné zprávy od předsedů komisí.

2) PAS se rozhodlo zařadit na další zasedání volbu místopředsedy AS za studentskou kurii.

Zapsal : M. Téra
Kontroloval : J . Pelikán