Minulá volební období

Zápis z schůze konané dne 10. 10. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

1) dr. Pelikán informoval o jednání kolegia – bylo konstatováno, že ne vždy funguje dosazování zástupců AS do komisí pro výběrová řízení

2) PAS vyslovilo poděkování dott. Cadorinimu za zkontaktování doc. Zemánka

3) Pozvání na výběrové řízení na místo vedoucího zahraničního oddělení – PAS pověřilo dr. Pelikána

4) PAS se omlouvá těm členům senátu, kterých se dotkl styl zápisů ze zasedání minulých PAS

Vypracoval : Michal Téra

Kontroloval: Pelikán
Schváleno PAS dne 31.10.2002