Minulá volební období

Zápis z 6. jednání konaného dne 16. 5. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Giorgo Cadorini, Jan Pelikán, Michal Téra, Michael Voříšek, Jan Wiendl1) dr. Wiendl zpracuje a rozešle senátorům zápis z minulého zasedání AS FF UK, PAS znovu pověřuje dr. Wiendla a
Michala Téru zpracováním výpisu plenárních usnesení
2) Michal Novák oficiálně podal rezignaci, náhradník bude osloven písemně
3) PAS se znovu sejde 30.5. ve 14:15
4) stížnost Mgr. Lainové-PAS se usneslo, že upozorní Mgr. Lainovou, aby formálně opravila dopis AS FF UK, materiály
Mgr. Lainové budou postoupeny legislativní a studijní komisi
5) dott. Cadorini zjistí technické a formální stránku přípravy voleb nového vedení
6) PAS se seznámí s materiálem prof. Bouzka
7) PAS se seznámí s materiály Mgr. Velka a Mgr. Velkové
8) PAS do 14 dní navrhne další 4 kandidáty do konkurzních komisí z řad senátorů
9) PAS vyslovilo hluboké znepokojení nad přístupem vedení k informačnímu rozpisu Karolince, stejně hluboké
znepokojení vyslovilo nad skutečností, že za chyby a za vypracování Karolinky nenese nikdo odpovědnost, PAS se
rozhodlo zařadit problematiku Karolinky jako samostatný bod červnového jednání, zformulování bodu má na starosti dr.
Wiendl, dr. Pelikán o tom bude informovat kolegium a požádá o písemné vyjádření k problematice závaznosti obsahu
Karolinky a k dalšímu řešení
10) kolega Voříšek zařadí do Různého dopis studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšícíchVypracoval: Michal Téra