Minulá volební období

Zápis z 35. jednání PAS FF UK z 20. listopadu 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Dr. J. Pelikán, Dr. J. Wiendl, Dr. W. Oerter, V. Cvrček, Mgr. M. Téra

  1. Předseda AS FF UK dr. Pelikán přivítal nově zvoleného člena PAS dr. Oertera.
  2. Předseda AS FF UK dr. Pelikán informoval o středeční schůzce s předsedou AS UK prof. Hamplem a s předsedy akademických senátů fakult UK, na níž se projednávalo, jakým způsobem mohou zástupci fakult podporovat navýšení finančních prostředků pro vysoké školství. Bylo dohodnuto, že:
    1. každému poslanci bude zasláno prohlášení o platové situaci učitelů na vysokých školách.
    2. v den, kdy začne 2. čtení návrhu státního rozpočtu v PSP ČR, budou zástupci akademických senátů oblečeni v talárech osobně rozdávat poslancům zmíněná prohlášení.
  3. Předseda AS FF UK dr. Pelikán informoval o jednání kolegia děkana, na němž vznesl návrh, že by se měla iniciovat společná akce AS FF UK, odborů a vedení fakulty směřující ke spravedlivějšímu přerozdělování finančních prostředků v rámci UK.
  4. Předseda AS FF UK dr. Pelikán poděkoval V. Cvrčkovi za organizaci voleb do AS FF UK. V. Cvrček informoval o schůzce volební komise a o stavu příprav voleb.

Zapsal: V. Cvrček
Kontroloval: J. Pelikán
Dne 20. 11. 2003