Minulá volební období

Zápis z 33. zasedání PAS ze dne 16.10. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Přítomni: V. Cvrček, J. Pelikán, M. Téra, J. Wiendl
Omluven: G. Cadorini1. Po dobu nepřítomnosti předsedy PASu J. Pelikána jej bude zastupovat J. Wiendl. J. Wiendl se zúčastní výjezdního zasedání AS UK a Vědecké rady UK, které se bude konat 30.10. – 1.11. 2003.2. PAS se zabývalo termínem vyhlášení voleb. Na příštím zasedání AS FF UK předloží návrh na harmonogram voleb do AS FF UK pro funkční období 1. 4. 2004 – 31. 3. 2006:
a. 13. 11. 2003 – AS FF UK bude rozhodovat o vyhlášení voleb a volit členy volební komise
b. 1. 12. 2003 – zveřejnění kandidátních listin
c. 15./16. 12. 2003 – první kolo voleb
d. 18./19.12. 2003 – druhé kolo voleb
e. 6./7.1. 2004 – třetí kolo voleb.
PAS vyzývá plénum AS FF UK, aby podávalo návrhy do volební komise. PAS pověřuje V. Cvrčka, aby konzultoval s předsedou Legislativní komise dr. J. Kalivodou správnost uplatnění volebního řádu a popř. inicioval schůzku Legislativní komise.3. V důsledku tří neomluvených absencí automaticky zaniká členství v AS FF UK dr. Zbořilovi. PAS osloví dalšího kandidáta v pořadí dr. Bubna.Zapsal: M. Téra
Kontroloval: J. Pelikán